About

Mình là Skye.

Jeff Gang thực ra là nhân vật tự tạo của othreeon3 (othreeon3.tumblr.com), họa sĩ Tumblr đầu tiên mình biết đến. Mình nghĩ để mà mình có thể viết fic bằng Tiếng Anh phần lớn là nhờ sự tiếp xúc với Tumblr từ hồi lớp 9 vì vậy mình lấy tên là jeffgangfan ở trên AO3, hay fan của jeff gang là để nhắc nhở bản thân về cội nguồn của mình.

Trong các nhân cách của mình thì chỉ có fan của jeff gang là đứa duy nhất không có tiếng nói riêng. Nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi lối viết của người khác, đặc biệt là sau khi đọc xong một fic thật ấn tượng hay một quyển sách thật hay. Mình không chắc nó có nét riêng trong văn phong hay không, chỉ biết nó không thể ngừng viết được.

Mình tham gia wordpress phần nào là để fan của jeff gang được thoải mái đăng những bài viết của nó. Trước đây nó hoạt động khá mạnh mẽ trên AO3 (Archive of Our Own) nhưng kể từ khi nó cắt đứt tình duyên với pairing Percico (Percy Jackson/Nico di Angelo) thì nó đã ngừng viết trên đó hẳn. Giờ AO3 chỉ là nơi nó jer- à nhầm – là nơi nó đọc fic mỗi ngày thôi. Hơn nữa, wordpress sẽ cho phép nó đăng, cho mình mạo phạm chút, “tản văn Tiếng Anh” và một vài fic Tiếng Việt. Cũng tội em nó, đã không có tiếng nói lại cứ phải đăng gián tiếp qua note trên facebook của chị nó (bản sao tên Skye), nên mình cũng phân vân một hồi rồi tạo luôn cái trang wordpress này.

Nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì xin cảm ơn rất nhiều!

 

Read More for English

I’m Skye.

Jeff Gang is actually an original character of Othreeon3 (othreeon3.tumblr.com), the first artist that inspired me to become a Tumblr. I contribute being daft enough to post English fanfictions to Tumblr. This is why I have the username jeffgangfan on AO3, or fan of jeffgang to remind myself about the origin of me starting to write for the sole purpose that is entertainment, again, after quitting in 3rd grade.

Among my personalities, Jeff Gang’s fan is the only one to not have a verbal voice in my head. She’s easily influenced by the writing styles of other authors, especially after having read an impressive fanfiction or a satisfying book. I’m not sure if she has her own writing style, only that she can never stop writing again.

I join worpress as a way for Jeff Gang’s fan to freely post her writing. She used to be fairly active on AO3 (Archive of Our Own), but after saying goodbye to the pairing Percico (Percy Jackson/Nico di Angelo), she stopped posting there. Now AO3 is only her provider of jer- oops- daily fanfiction, that’s all. Besides, wordpress will allow her to post her original writing and a few Vietnamese fanfic. Poor girl used to post her original writing on the Note section of her sister’s facebook (her sister being another personality named Skye), so after a while I create this wordpress for her.

If you have reached the end of this introduction, thank you very much!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s